Constat - Marketing and Social research

Uživatelské testování webů pojišťoven

Uživatelsky nejvíce přívětivý je web ČSOB Pojišťovny

Srovnání webových stránek 15 nejvýznamnějších pojišťoven v České republice a jejich testování oční kamerou.

loga_pojistovenPrvotním cílem studie bylo zmapování prostředí většiny pojišťovacích webů na českém trhu, a to především z pohledu jejich navigační schopnosti, orientace, intuitivnosti ovládání a celkové uživatelské příjemnosti.

Pro studii byla jako nejvhodnější zvolena metoda uživatelské testování webových stránek s využitím oční kamery. Díky kombinaci rozhovoru a testu oční kamerou jsme získali jak subjektivní pohled respondenta, tak objektivní data z oční kamery, která byla dále analyzována. Na každém webu dostal respondent 7–10 úkolů, které korespondovaly s nejčastěji realizovanými činnostmi na internetových stránkách pojišťoven. Pro jednoduché a jasné zhodnocení webů byl sestaven oborový benchmark tzv. WSIndex (Web Satisfaction Index), který identifikuje příčiny zaostávání za konkurencí. Skládá se ze čtyř komponent: navigační struktura, uživatelská přívětivost, snadnost orientace, design. Všechny jsou pak hodnoceny z pohledu oční kamery, subjektivních dojmů respondentů a expertních posudků.

Obecně se úroveň testovaných internetových stránek diametrálně liší. Řada pojišťoven vnímá web jako jeden z velmi důležitých komunikačních prostředků/prodejní kanál a investují do jeho maximální funkčnosti (např. ČP, ČSOB Pojišťovna., Wüstenrot, Direct). Nicméně některé weby se svým designem i obsahovou náplní podobají spíše webům z 90. let, kdy byl web často pouze jakousi nástěnkou, nikoliv prodejním kanálem. Webu ČSOB Pojišťovny k celkovému vítězství dopomohla zejména vysoká úspěšnost dohledání potřebné informace, která u něj byla až 90%. Web ČSOB Pojišťovny je zároveň koncipován logicky a většina standardních informací je zde v průměru rychleji dohledatelná než na zbytku webů ostatních pojišťoven. Výstupy z oční kamery tento fakt pak dokazují. Vstupy_-_pojiovnaRespondenty nejlépe hodnocený design ING Pojišťovny se jinak v celkovém hodnocení pohyboval lehce nad průměrem WS indexu. Nové weby však mají i svoje bolístky, tou největší je přemíra používání moderních elementů (např. flashové prvky), pro které je nutné kvalitní internetové připojení (jinak se prohlížení zpomaluje), což pak uživatele odrazuje od setrvání na stránce. Strůjci webových stránek by měli mít také na paměti, že přestože je nejpoužívanějším prohlížečem Internet Explorer, stránky by měly být bezproblémově funkční i v jiných konkurenčních prohlížečích.

Spojte se s námi

Design by LEONTYN | Code by NEUTRAL