Constat - Marketing and Social research

Marketingový audit

Kdy potřebujete marketingový audit?

Marketingový audit je služba, která zjišťuje, hodnotí aktivity a chod společnosti z pohledu marketingu. Pomůžeme Vám vyhodnotit skutečnou efektivnost marketingových aktivit a doporučíme konkrétní kroky pro další činnosti, jako je vytvoření nové koncepce či strategie pro podnikový marketing, doporučení k fungování marketingu uvnitř společnosti, analyzovat marketingový rozpočet.

V průběhu auditu hledáme podněty, které ovlivňují příjmy Vaší společnosti. Pomůžeme Vám objevit nové cesty jak zvýšit prodej. Rozpoznáme příčiny příležitostí a hrozeb na trhu a definujeme, jaký bude jejich předvídatelný efekt.

V rámci marketingového auditu se zaměřujeme na tyto oblasti:

 • Kontrola marketingových výsledků (plnění marketingových cílů a plánů: analýza zákazníků, analýza prodeje, analýza sortimentu)
 • Kontrola marketingových přínosů (hlavní zdroj příjmů Vaší firmy: analýza ziskovosti, sortimentu, prodejních teritorií, obchodních cest, zákazníků)
 • Kontrola marketingových výdajů (účinnost nákladů na marketing a prodej: analýza efektivity prodeje, reklamy, distribuce a analýza podpory prodeje)
 • Kontrola strategie (hloubková kontrola chování podniku)
 • Hloubka a rozsah auditu záleží na rozhodnutí klienta a našem doporučení. Je možné provést i dílčí audity
 • Poskytujeme komplexní marketingové poradenství, které zahrnuje všechny složky marketingu. Pobavíte se s vámi o cílech společnosti, vašich osobních podnikatelských cílech. Marketingově orientovaným firmám pomáháme definovat marketingovou strategii
 •  

  Spojte se s námi

  Design by LEONTYN | Code by NEUTRAL