Constat - Marketing and Social research

Kvantitativní výzkum

K čemu lze využít kvantitativní výzkum?

Strategické plánování, Analýza příležitostí na trhu, Analýza zákazníků, Analýza preferencí značek, Analýza loajality aj.

Specializujeme na následující metody:

 • Reprezentativní celoplošný a regionální dotazníkový průzkum
 • Telefonické rozhovory
 • Studiové spotřebitelské testy (in-hall testy)
 • Rozhovory v domácnostech (in-home testy)
 • Monitorování aktuální nabídky produktů v síti prodejen (Storechecking)
 • Obsahová analýza médií
 • Analýza statistických údajů
 • Mystery shopping
 • Mystery calling
 • Mystery mailing
 • Web interview

Reprezentativní celoplošný a regionální dotazníkový průzkum

Dotazování, jako způsob sběru dat, může být osobní, písemné, telefonické či on line. Pro Váš konkrétní problém aplikujeme jemu specifickou cestu, jak informace získat. Pracuje se zde s větším vzorkem, dotazník je standardizovaný pro statistické zpracování. Výstupem pro nás nebudou jen tabulky a grafy, poradíme Vám se strategií, abyste dosáhli svých cílů.

Telefonické rozhovory (CATI)

Proč použít systém CATI? Je to nejrychlejší a nejlevnější metoda dotazování. Tazatel zde jen málo může ovlivnit respondenta. Pokud máte k dispozici databáze, můžeme se dotazovat i obtížně dostupné cílové skupiny.

Studiové spotřebitelské testy (in-hall testy)

Výhodami těchto testů jsou, že rozhovory bývají delší, vyzískáme tedy více informací. Snáze se zde navazuje kontakt. Reakce respondentů jsou obvykle spontánní. Můžeme zde vysvětlovat významy otázek, které nejsou zcela pochopeny. Nejčastěji se tato metoda používá k testům reklamy či pro popis rozhodovacích procesů o nákupu zboží.

Rozhovory v domácnostech (in-home testy)

Tento typ se aplikuje u individuálního rozhovoru nebo u tzv. dyád, což jsou rozhovory s partnerskými dvojicemi. Vhodné použít k analyzování rozhodovacího procesu u nákupu zboží s dlouhodobou spotřebou či luxusního zboží, protože rozhodování u takovýchto komodit ve dvojici probíhá.

Monitorování aktuální nabídky produktů v síti prodejen (Storechecking)

Sledujeme výstavní plochu, upoutávky na Váš produkt a umístění produktů v regálech v porovnání s konkurencí.

Obsahová analýza médií

Vytvoříme Vám přehledný rozbor mediálního obrazu Vašeho podniku ve všech médiích. Zodpovíme Vám formální i obsahové otázky jako např. počet příspěvků v daném médiu, druh média, kdo nejčastěji přispívá informace o Vás do médií apod.

Analýza statistických údajů

Tzv. Desk Research je levná a rychlá metoda pro tvorbu analýzy, která může být jedním z vodítek k Vašemu strategickému rozhodování.

Mystery shopping

Chcete zjistit jaká je úroveň kvality Vašich či konkurenčních služeb? Ptáte se, zda-li jsou Vaši zaměstnanci zdvořilí, jak umí komunikovat a získat si zákazníka, doporučují i jiné zboží, jaký je klientský servis či rychlost reakce? Pak využijte techniky Mystery shoppingu.

Náš tazatel sehraje roli zákazníka podle předem připraveného scénáře a bude zjišťovat úroveň a reakci na požadované služby. Tato technika eliminuje zkreslení a stylizaci, přesně zobrazuje situaci. Mystery shopping jsou osobní návštěvy našeho tazatele ve Vašich prodejnách.

Mystery calling

Mystery calling je technika telefonického kontaktu Vašeho call centra či prodejního místa.

Mystery mailing

Mystery mailing je kontaktování Vašeho prodejního kanálu prostřednictvím e-mailu.

Web interview (CAWI)

Proč využít CAWI? Tato metoda nabídnutí dotazníku na webu formou banneru je levná, rychlá a dotazovaný má čas na prostudování dotazníku. V případě panelů můžete zacílit na specifické cílové skupiny. Můžete zde pracovat s podpůrnými pomůckami a vliv tazatele je zcela eliminován.

 

Spojte se s námi

Design by LEONTYN | Code by NEUTRAL