Constat - Marketing and Social research

Kvalitativní výzkum

K čemu lze využít kvalitativní výzkum?

Motivační analýzy spotřebního chování, Analýza rozhodovacího procesu zákazníků, Analýza zákaznické či zaměstnanecké spokojenosti, Analýza image, Psychologická segmentace, Testy produktu, Testy komunikace, Analýza psychologických aspektů tvorby cen atd.

Specializujeme se na následující metody:

  • Skupinové diskuse (Focus Groups)
  • Individuální hloubkové rozhovory
  • Expertní rozhovory
  • Eye Tracking (testy pomocí oční kamery)

Skupinové diskuse (Focus Groups)

Jde o řízený rozhovor se skupinou vhodně vybraných osob nejčastěji v rovině B2C. Standardní velikost skupiny je 8-10 osob. Tyto osoby jsou do skupiny vybírány tak, aby co nejlépe zastupovaly cílovou skupinu. Mezi výhody FG patří vzájemná stimulace osob a snížení prahu osobní důležitosti.

DSC_3721s 

Lidé se cítí pohodlněji, když hovoří o nějakém tématu ve skupině, jako její členové mají větší pocit bezpečí a tak odpovídají spontánněji. Díky tomu se získá více informací, než bychom dostali součtem individuálních rozhovorů. Další výhodou je možnost analyzování nejen verbálních, ale i neverbálních projevů moderátorem, který si pečlivě zaznamenává podněty a reakce členů skupiny.

Kdy použít metodu skupinové diskuse? Pokud potřebujete analyzovat postoje, motivaci, očekávání a požadavky Vašich zákazníků, dále pokud chcete získat argumenty pro a proti při tvorbě Vaší strategie, pokud chcete zjistit, zda Vámi vybraná propagační strategie je pro cílovou skupinu přijatelná apod.

Individuální hloubkové rozhovory

Hloubkový rozhovor se používá v rovině B2B i B2C. Zkoumáme motivy, postoje, motivaci a pocity u tzv. citlivých témat jako drogy, sex, úvěry, nemoci či luxusní zboží. Při tomto typu rozhovoru je interakce mezi tazatelem a respondentem intenzivnější, díky čemuž vyzískáme větší množství informací. Podle cílové skupiny zákazníků rozeznáváme standardní a expertní hloubkové rozhovory.

Expertní rozhovory

Expertní hloubkový rozhovor je v rovině B2B. Tento typ rozhovoru poskytne specializovaný náhled odborníků z různých oborů.

Eye Tracking / Oční kamera

Tato moderní technologie umožňuje vidět očima zákazníka. Oční kamera sleduje se zde pohyb očí zákazníka po testovaném materiálu. Díky tomuto získáme informace, co zákazníka zaujalo, jak si vybíral obsah, tj. v jakém pořadí procházel pohledem po obsahu, čemu věnoval nejvíce pozornosti, textu nebo animaci či obrázkům a čeho si vůbec nevšiml. Metoda oční kamery Vám pomůže zodpovědět otázku, kam umístit nejdůležitější informace a argumenty pro co největší efektivitu sdělení.

on_kamera_constat  oko2

Více informací nalezete v sekci  oční kamery.

 

Spojte se s námi

Design by LEONTYN | Code by NEUTRAL