Constat - Marketing and Social research

Statická oční kamera

ocni_kamera_eye_tracking

Statická oční kamera slouží k přesnému vyhodnocení účinnosti různých reklamních materiálů, online aplikací, webů a dalších komunikačních ploch. Oční kamera zaznamenává pohyb zraku na zobrazovací ploše (monitoru či projektoru).

Možnosti využití statické oční kamery

eye_tracking_infogram

Výhody statické oční kamery:

  • možnost odnímání snímacího panelu → multifunkční využití pro monitor, TV, dataprojektor
  • možnost testování na různých velikostech monitorů, TV, plátna
  • rychlá kalibrace testované osoby
  • bezkontaktnost testované osoby se zařízením –  respondent ani nevnímá, že ho zařízení snímá
  • rychlé, atraktivní a snadno pochopitelné zpracování výstupů

Jak oční kamera funguje?

Systém dokáže analyzovat přesný bod pohledu použitím geometrického modelu s maximalní odchylkou 0,5 mm. Frekvence snímání až 120 Hz umožňuje hodnotit také rychlost reakcí na podněty.

Digitálně zpracováný záznam se z kamery dále vyhodnocuje v automatizovaném softwaru, který nabízí širokou škálu možností vyhodnocení dat.

Vybrané výstupy eye-trackingu:

  • Heat map (mapa pozornosti)
  • Focus map (zobrazení míst, které respondent viděl)
  • Scan Path (znázornění průběhu sakád a fixací zraku)
  • Gridedd AOI´s (statistická mapa dle zvoleného parametru)
  • KPI´s (statistický přehled nadefinováných klíčových prvků)

 

Spojte se s námi

Design by LEONTYN | Code by NEUTRAL