Constat - Marketing and Social research

Neuromarketing

Neuromarketing je další sofistikovaným oborem marketingového výzkumu, která umožňuje detailněji rozpoznat postoje zákazníka a identifikovat důvody, proč k daným procesům v chování dochází.

Co od neuromarketingu očekávat?

Neuromarketing je velice široký pojem a nedokáže jednoznačně definovat, zda se určitý podnět respondentovi líbí nebo ne.  Pomocí různých metod ale dokáže odhalit emoce, vnímání, srozumitelnost a pozornost, kterou danému prvku zákazník věnuje. Na základě těchto výstupů dokážeme interpretovat, jak na respondenta daný prvek působí.

Neurovýzkum je možné realizovat pomocí:

 • Magnetické rezonance, která měří změny oblastí mozku.
 • EEG doplněné o GSR, které měří konkrétní činnost spekter mozku a změny fyziologického stavu.

Uplatnění v Neuromarketingu má doposud především měření EEG (činnosti mozku) v kombinaci s GSR (galvanickým odporem kůže), a to z hlediska náročnosti realizace samotného výzkumu.

EEG_neuromarketing

Neuromarketing zkoumá vliv podnětů na reakce spotřebitele pomocí:

 • principu fungovaní hemisfér (lateralita), tedy odlišné
 • zpracování rutin (levá hemisféra) a novinek (pravá hemisféra).
 • priming (nevědomá dlouhodobá operační paměť), která aktivizuje určitá centra mozku na základě předcházejících zkušeností
 • poznatků z neurovýzkumu, Ad hoc‘ experimentů a měření bioelektrických dat (zábleskové testy, EEGGSR, EyeTracking)

Použití neuromarketingu

Nejčastější využití neuromarketingu - EEG, GSR (aktivita jednotlivých spekter mozku a změny fyziologického stavu) je v kombinaci s Eye-trackingem (rozbor dráhy zraku).

Výstupem eye-trackingu (oční kamery) je vyhodnocení pohybu zraku respondenta po testovaném materiálu. To v následné analýze umožňuje identifikovat, na co se respondent zaměřil, co ho zaujalo a čemu věnoval svou pozornost.

neurmarketing_eyetracking

Výstupy z oční kamery jsou následně synchronizovány s daty z EEG a GSR. Díky propojení těchto metod lze přesně identifikovat, jaká byla reakce mozku respondenta na zkoumaný prvek.

Kombinace výstupů z oční kamery a EEG, GSR lze následnou hloubkovou analýzou hodnotit vnímání definovaných prvků, vyvolanou reakci a srozumitelnost sdělované informace.

Co lze testovat

Veškerý reklamní materiál, který lze zobrazit na monitoru, televizi nebo plátně

 • Reklamní spoty
 • Různé  druhy layoutů/vizuálů
 • Atraktivnost obalů
 • Design webových stránek
 • Reklamní bannery
 • E-maily – newslettery
 • Audiovizuální podněty
 • Audio podněty (bez oční kamery)

Testování musí probíhat bez asistence respondenta (klikání myší, psaní na klávesnici atd.) z důvodu čistoty metodologie.  Další činnosti (pohyby) vyvolávají v mozku impulsy, které by znehodnotily získané výstupy.

 

Spojte se s námi

Design by LEONTYN | Code by NEUTRAL