Constat - Marketing and Social research

Eyetracking - Oční kamera

Eyetracking_ocni_kamera_2       

Oční kamera

Mezi naše hlavní konkurenční výhody patří využívání moderních výzkumných metod, které slouží k přesnému vyhodnocení účinnosti různých reklamních materiálů, online aplikací, webů, softwaru a dalších komunikačních ploch. Největší podíl připadá na uživatelské testování internetových stránek s využitím oční kamery.  

Technické specifikace oční kamery

K testování používáme nejmodernější oční kamery:  

V ČR používáme technologii oční kamery od roku 2008 a v dnešní době patříme mezi přední dodavatele této metody. Mezi naše pravidelné klienty patří řada významných výzkumných i digitálních agentur v Čechách i na Slovensku. 

Jako jedna  z prvních agentur v České republice jsme realizovali rozsáhlý neuro-výzkumný projekt, který propojil naše dosavadní znalosti a zkušenosti s oční kamerou a vysoce odborným neuro-výzkumným měřením. Tento pilotní projekt nám otevřel dveře nové disciplíny zvané neuromarketing.


Při tradičních výzkumných metodách mohou respondenti své výpovědi upravit, přizpůsobit prostředí nebo jakýmkoliv jiným způsobem zkreslit. Díky oční kameře lze hodnotit reálné chování respondenta na různé vizuální a verbální podněty. 

 

Ukázka testování oční kamerou - použití eyetrackingu na webu www.lg.cz

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

(režim výstupu zakrýval pouze oblasti bez fixace zraku)

 

trend_marketing                      slideshare

 

Spojte se s námi

Design by LEONTYN | Code by NEUTRAL